Танилцуулга


Манай эмнэлэг нь олон жилийн туршлага бүхий 5 эмч болон сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, европын чанартай бүтээгдэхүүнээр үйлчилгээ үзүүлж байна. Нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй 24 цагаар ажиллаж байна.

Авсан шагналууд


Хэрхэн ажилдаг вэ?

Мэдээлэл

Хэрхэн ажилдаг вэ?

Мэдээлэл